หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : อบรมธรรมะ
โดย : admin
อ่าน : 674
อาทิตย์ ที่ 17 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2554 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
พิมพ์ 

โครงการอบรมธรรมะ เพื่อสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน ให้เป็นบุคลแห่งศตวรรต เก่ง ดี มีสุข ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลละเอาะ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านละเอาะ