ชื่อ - นามสกุล :นายอมรโชคศิริ อมตะสายแก้ว
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
Telephone :0956039722
Email :la-or_school@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา